Inici  |  Serveis per escoles  |  Formació per a l'escola (bonificada)

Formació bonificada per escoles

Renòwatt ofereix cursos de 8 hores de durada (4 sessions de 2 hores) dirigit als treballadors de l'escola (professors, personal de manteniment, directors...) amb la finalitat de :

  • Conscienciar als treballadors de la necessitat de promoure i participar activament en l'ús responsable de l'energia a l'escola.
  • Promoure accions d'estalvi energètic reals que repercuteixin en un estalvi econòmic per l'escola.
  • Dinamitzar als alumnes per tal que participin en accións que millorin l'ús de l'energia a l'escola.
  • Implementar i fer ús d'una eina de gestió energètica que mesuri en temps real el consum energètic i econòmic de l'escola.

Aquest curs està bonificat en un 100% per “La Fundación Estatal para la formación en el empleo”. Renòwatt s’ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de la Fundació Estatal a la Formació Continua.