Inici

Consciènciació ambiental i sostenibilitat a l'escola

El taller tindrà com a finalitat argumentar la necessitat de reduir les nostres emissions de CO2, tant a l’escola com a la llar. Totes les accions, des del moment que s'aixequen, venen a l'escola, realitzen les actibitat habituals fins que marxen, tenen un impacte ambiental. Fer conscient d'aquest impacte, i analitzar aquelles accions més sostenibles, formen part dels objectius d'aquest primer taller. En aquest sentit, es treballaran de manera dinàmica temes com la petjada ecològica, el consum energètic en el transport camí a l'escola, les fonts d’energia renovables i no renovables i l’efecte hivernacle.