Inici  |  Formació Bonificada per empreses  |  Estalvi Energètic a l'Empresa

Formació bonificada per empreses

Renòwatt ofereix cursos de 8 hores de durada (4 sessions de 2 hores) dirigit als treballadors de teva l'empresa amb la finalitat de :

  • Conscienciar als treballadors de la necessitat de promoure i participar activament en l'ús responsable de l'energia a l'empresa.
  • Promoure accions d'estalvi energètic reals que repercuteixin en un estalvi econòmic per l'empresa.
  • Implementar i fer ús d'una eina de gestió energètica que mesuri en temps real el consum energètic de l'empresa.
  • Millorar la imatge corporativa de l'empresa per la incorporació de temàtiques que repercuteixen actívament en la RSC.

Aquest curs està bonificat en un 100% per "La Fundación Estatal para la formación en el empleo". Renòwatt s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de la Fundació Estatal a la Formació Continua.