Inici

Desconnecta't!!! (de la xarxa)

La nova reforma energètica pendent d'aprovació planteja un "impost" per a la producció i consum d'energia elèctrica a partir de fonts renovables connectades a la xarxa. A més a més, s'ha confirmat un increment del 77% en la factura elèctrica pel que fa el terme de potència.

Des de Renòwatt, considerem la DESCONNEXIÓ de la xarxa com una solució viable tècnica i econòmicament així com un clar rebuig al model energètic actual que va en contra del benefici comú i social.

Renòwatt t'ofereix la possibilitat de realitzar un anàlisi exhaustiu per a la DESCONNEXIÓ:

  • Anàlisi de cadascun dels punts de consum de l'habitatge.
  • Monitorització dels consums actuals durant una setmana.
  • Anàlisi i ubicació del sistema de producció.
  • Redacció del projecte valorant: sistemes d'estalvi energètic, eliminació de consums ocults, eficiència energètica, gestió de l'energia i dimensionat de la instal·lació solar o híbrida.